Soukromý revír Aloko
dělička

Popis revíru

Vázky a překážky

Každý rybář by se měl podrobně seznámit s vodou, kde bude rybařit, to platí i pro náš revír. Hezké místo na břehu ještě neznamená jistý úlovek. Svět ryb pod vodní hladinou se řídí jinými pravidly, které se snažíme poznat, pochopit a jako rybáři využívat.

Revír Kuchyňka byl vybudovaný na místě původního stejnojmenného rybníka a divoké skládky. Je to jáma s ostrovem uprostřed.

Po celé délce asi devadesátimetrové hráze, která je vysypána lomeným mrákotínským kamenem, je průměrná hloubka asi 2 metry. Nejmenší je samozřejmě u přítoku asi kolem metru, nejvíce vody je u stavidla, asi 3 metry. Hráz se ostře svažuje ke své patě, takže jž po dvou metrech od břehu je dno rybníku.

 

Postavíme-li se na stavidlo  čelem k vodě, tak po naší levici v rohu vyčnívá potopený pařez. Asi v polovině mezi stavidlem a tímto pařezem je pod vodou ještě jeden, velký,tři metry v průměru, sesunutý k patě hráze.

 

Dřevěný kapr uprostřed rybníka stojí na železném stojanu, jehož základna má hranu o délce 1,5 metru.

Hloubka u kapra bude asi 2 metry.

 

Půjdeme-li po hrázi doprava směrem ke srubu, bude dno úplně čisté. Další překážkou, která je ve vodě uměle, je pařez na konci ostrova. Asi 10 metrů od konce ostrova a 1,5 metru od jeho břehu.

 

Dojdeme ke srubu. Před sebou vidíme ostrov, na který vede z pravé strany lávka. V pravém rohu z vody vyčnívá železná trubka.

Pod ní je umístěn sací koš pro vodárnu v nedaleké domě. Sem, prosím, nenahazovat! Hrozí vázka a utržení udice.

 

Před srubem je stále hloubka okolo dvou metrů.

 

V úžině mezi lávkou na ostrov a přítokem do rybníka nedoporučuji rybařit vůbec.

Dno je zasypáno pařezy a větvemi, které slouží jako úkryty pro ryby ve tření.

 

Kam s autem?

Parkovat můžete na dvou místech. U transformátoru na příjezdové cestě nebo za srubem.

Pod hrází u transformátoru je místo asi na dvě vozidla.

 

Pojedete-li okolo bílého plotu kolem rybníka dále a sjedete z místní asfaltové komunikace na polní cestu, tak asi dvacet metrů před jeho koncem je v plotě udělána mezera pro vjezd za srub, který stojí v malém lesíku. Auto nechávejte hned za poltem, neboť u srubu je trávník, který bývá podmáčený a nechceme si ho zničit.

Příjezdová komunikace musí zůstat průjezdná a ostatní místa kolem rybníka jsou soukromými pozemky.